Övertagande

Övertagande

Vid exempelvis bodelning eller dödsfall kan det vara aktuellt med övertagande av bostad. Olika regler gäller beroende på situation.