Överränta

Överränta

Amortering och andra betalningar som inte betalas i tid kan få ett räntepåslag. Denna ränta kallas överränta.