Överlåtelseavtalet 

Överlåtelseavtalet 

Överlåtelseavtal är det avtal som skrivs när en fastighet ska byta ägare. Överlåtelsen kan ske som gåva eller köp.