Överlåtelse

Överlåtelse

Överlåtelse av en bostadsrätt är möjligt och tydligt reglerat enligt svensk lag. Beroende på till exempel vem som ska få bostaden och varför kan reglerna se olika ut.