Överhypotek

Överhypotek

Ett ägarhypotek kan användas som säkerhet för andra lån om kreditgivaren tillåter det. Om kreditgivaren tillåter det kallas det överhypotek.