Öresundsregionen 

Öresundsregionen 

Öresundsregionen är viktig för både Sverige och Danmarks ekonomiska utveckling och har ett varierat bostadsutbud. Öresundsregionen har skapat en utjämning av bostadsmarknaden på ömse sidor om Öresund.