Öppen budgivning

Öppen budgivning

En öppen budgivning innebär att spekulanter löpande kan bjuda över andra spekulanters bud. Mäklaren måste redovisa alla spekulanter och bud.