Återuppföranderätt

Återuppföranderätt

Återuppföranderätt är en typ av byggnadsrätt som innebär att man får bygga upp en fastighet som helt eller delvis förstörts sedan tidigare.