Återanskaffningskostnad

Återanskaffningskostnad

Återanskaffningskostnad är den kostnad som skulle uppstå för att bygga en kopia av en redan existerande (eller tidigare existerande) fastighet.