Årsredovisning

Årsredovisning

En bostadsrättförening är skyldiga att årligen sammanställa föreningens ekonomiska resultat i en årsredovisning. Föreningen går igenom årsredovisningen på årsstämman.