SkandiaMäklarna

SkandiaMäklarna

SkandiaMäklarna är den 6:e största mäklarkedjan sett till antal fastighetsmäklare med totalt 303 mäklare fördelat på ett 70-tal mäklarkontor.
SkandiaMäklarna grundades 1980 på Östermalm i Stockholm och drivs sedan 1992 som en franchiseverksamhet. Sedan 2012 ägs SkandiaMäklarna av ett antal franchisetagare i kedjan.

SkandiaMäklarna har inget samband med Skandiabanken.

SkandiaMäklarna förmedlar såväl privatbostäder som kommersiella fastigheter.

SkandiaMäklarna

Huvudkontor SkandiaMäklarna AB Orgnummer: 556449-6130

Besöksadress: Vasagatan 16 Postadress: 111 20 Stockholm

Telefon: 08-410 82 500 E-post: huvudkontor@skandiamaklarna.se Hemsida: www.skandiamaklarna.se

Alla SkandiaMäklarnas kontor