Nya bolån amorteringsfria t.o.m. juni 2021

Nya bolån amorteringsfria t.o.m. juni 2021

Publicerat: 2020-04-02 08:56

Nya bolån amorteringsfria t.o.m. juni 2021

Finansinspektionens förslag: alla nya och befintliga bolånetagare ska kunna få undantag från amorteringskravet med anledning av coronautbrottet. Undantaget föreslås gälla till och med juni 2021.

Det ekonomiska läget i Sverige försämras i snabb takt p.g.a. coronaviruset. För att stärka bolånetagares förmåga att klara försämringar i ekonomin kommer Finansinspektionen att tillåta banker att göra fram till juni 2021 låta banker göra undantag från amorteringskravet.

Inkomstbortfall inte längre krav

Tidigare har inkomstbortfall krävts för att amorteringsfrihet ska kunna beviljas. Tidigare i år framförde även att inkomstbortfall orsakat av coronavirus var giltigt skäl till amorteringsfrihet.

Det nya som gäller nu är alltså att inkomstbortfall inte längre är ett krav för att du som bolånetagare ska kunna undantas amorteringskravet.

Även nya bolån kan beviljas amorteringsfrihet

Fram till juni 2021 kan bankerna bevilja nya bolån amorteringsfrihet. Det är dock upp till bankerna att besluta om ett specifikt hushåll ska få undantag från amorteringskravet. Bedömningen görs utifrån hushållets betalningsförmåga och situation.

Förslaget avses gälla fr.o.m. 14 april

De nya reglerna har ännu inte trätt i kraft, men förslaget skickas nu på remiss med intentionen att börja gälla från den 14 april 2020.
 

Källa: https://www.fi.se/sv/publicerat/pressmeddelanden/2020/banker-far-ge-alla-bolanetagare-undantag-fran-amortering/

Ämnen: bolån, amorteringskrav, amortering, finansinspektionen, corona / covid-19