Många spekulanter trots coronautbrott

Många spekulanter trots coronautbrott

Publicerat: 2020-03-18 08:29 | Uppdaterad: 2020-03-18 10:49

Många spekulanter trots coronautbrott

Enligt en undersökning som besvarats av 1790 fastighetsmäklare har antalet besökare på visningarna inte påverkats av coronautbrottet i någon större utsträckning. Undersökningen har utförts av Mäklarsamfundet.[1]

  • 57 procent av mäklarna anger att besökarantalet på visningarna varit ”ungefär som vanligt” den senaste veckan.
  • 91 procent av mäklarna säger att alla visningar genomförts som planerat.

Detta tyder på att det fortfarande finns en tydlig efterfrågan från köparna, enligt Mäklarsamfundets VD Björn Wellhagen.

Mäklare vidtar åtgärder mot coronaviruset

De flesta mäklare vidtar särskilda åtgärder för att minska smittspridningsrisken, t.ex: Privata visningar, visningar med begränsat antal besökare och många erbjuder också handsprit och möjlighet att tvätta händerna på visningarna.

Viss osäkerhet bland mäklare

Hälften av mäklarna som deltagit i undersökningen säger att de väntar sig viss minskning av antalet affärer den kommande månaden, medan en femtedel av mäklarna tror på en kraftig minskning. Samtidigt förväntar sig 21 procent att antalet bostadsförsäljningar inte påverkas (förblir oförändrat).
 

[1] https://www.mynewsdesk.com/se/maklarsamfundet/pressreleases/maeklarsamfundet-fortfarande-maanga-besoekare-paa-bostadsvisningar-2982779

Ämnen: corona / covid-19, visningar, spekulanter, mäklarsamfundet