Förväntningar på bostadspriserna faller

Förväntningar på bostadspriserna faller

Publicerat: 2020-05-13 14:24

Förväntningar på bostadspriserna faller

Andelen hushåll som tror på sjunkande bostadspriser ökar. Detta enligt SEB:s Boprisindikator som anger skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. 

boprisindikator maj 2020
 

  • 47 procent av hushållen tror på sjunkande priser (ökning med 5 procentenheter).
  • 23 procent tror på oförändrade priser (minskning med 4 procentenheter).
  • 21 procent tror på stigande priser (minskning med 1 procentenhet).

Det är coronakrisens effekter på sysselsättning, inkomster och tillväxt som just nu styr förväntningarna på bostadspriserna, inte vad man tror om ränteutvecklingen, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Ämnen: bostadspriser, bostadsmarknad, bolåneräntor, corona / covid-19