Får du inkomstbortfall, kan du slippa amortering (covid-19)

Får du inkomstbortfall, kan du slippa amortering (covid-19)

Publicerat: 2020-03-19 14:48 | Uppdaterad: 2020-03-19 15:00

Får du inkomstbortfall, kan du slippa amortering (covid-19)

Finansinspektionen har angett att inkomstbortfall orsakat av coronaviruset är giltigt skäl för att slippa amorteringskravet. Det är dock upp till låntagaren och banken att komma överens om amorteringen ska pausas eller minska.

Amorteringskravet är utformat för att minska hushållens belåningsgrad i syfte att öka hushållens motståndskraft. Dock kan banker och låntagare komma överens om undantag från amorteringskravet om det finns särskilda skäl. Exempelvis om hushåll oväntat får minskade disponibla inkomster.

På grund av coronaviruset kan många hushåll och företag utsättas för inkomstbortfall. FI ser inkomstbortfall kopplat till coronaviruset som skäl till att banken och låntagaren ska kunna komma överens om ett tidsbegränsat undantag från amorteringskravet. Undantaget ska sedan utvärderas löpande och kan vid behov förlängas, beroende på omständigheterna. Undantaget kan vara allt från 3 till 12 månader, med eventuell förlängning.

Det är FI:s syn och det har vi varit tydliga med mot bankerna. Det extraordinära läget motiverar att bankerna är generösa i sin tillämpning av att medge undantaget, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Ämnen: amorteringskrav, amortering, finansinspektionen, corona / covid-19