Bostadsrättspriser ner 2% i Stockholm

Bostadsrättspriser ner 2% i Stockholm

Publicerat: 2020-04-06 10:27

Bostadsrättspriser ner 2% i Stockholm

Priserna på bostadsrätter i Stockholms kommun sjönk med 2 procent i mars, enligt Danske Banks Boprisindikator. Säsongsrensat var nedgången 1,7%. Antalet bostadsaffärer var relativt oförändrat mot februari.

boprisindikator mars 2020

Prisuppgången upphör

Enligt Danske bank så kommer den senaste tidens prisuppgång troligtvis att upphöra på grund av coronaviruset. Coronavirusets effekt på bostadspriserna kommer att påverka första halva av 2020, men effekten kan bli mer långvarig än så, eftersom osäkerheten är stor. Danske bank räknar med att arbetslösheten hamnar på runt 10% i slutet av året.

”Bostadspriserna påverkas starkt av hushållens realinkomster och den finansiella förmögenheten. Den kraftiga försämringen av utsikterna på arbetsmarknaden och fallet på aktiemarknaderna kommer därför att tynga bostadspriserna de kommande månaderna innan läget förbättras igen under andra halvåret.” säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.

Återhämtning under hösten

Bostadspriserna förväntas att tillfälligt falla cirka 7 % för att sedan återhämta sig under hösten. Scenariot liknar det som utspelade sig 2008/2009.

Källa: https://nextconomy.se/danske-banks-boprisindikator-mars-2020/

Ämnen: bostadspriser, bostadsmarknad, corona / covid-19, Danske Bank