Mäklararvode procent – se vilken procentsats mäklare tar

Mäklararvode procent – vilken procentsats är rimlig att betala?

Den som anlitar en mäklare för sin bostadsförsäljning kommer att behöva ta ställning till hur många procent mäklararvodet ska vara, det vill säga vilken ersättning som mäklaren får för att utföra jobbet. Rekommendationen är att ta in flera offerter för att väga olika mäklares arvoden mot varandra. En viktig del i detta är att jämföra vad som ingår i priset hos respektive mäklare, det vill säga att inte enbart fokusera på provisionens procentsats utan att även titta på vad offerten innehåller.

mäklararvode procent

Hur många procent tar en mäklare?

Det genomsnittliga mäklararvodet i Sverige är 2,8 % eller 69 477 kr, men det finns variationer. Man kan exempelvis se skillnader mellan mäklararvodets procent för bostadsrätt respektive villa, men också när det gäller geografisk placering i landet och inte minst – mäklarens kunnande och erfarenhet. Vid valet av mäklare gäller det att hitta balansen mellan en bra och rutinerad mäklare som också tar ett rimligt mäklararvode i procent.

Tips!

Vill du inför din bostadsförsäljning få gratis kostnadsförslag från riktiga mäklare? Då kan du skapa en icke-bindande offertförfrågan: Jämför mäklararvoden

Vad påverkar mäklararvodet?

En rutinerad mäklare med hög kunskap om närområdet kommer förmodligen att sälja din bostad till ett högre pris än en oerfaren mäklare. Om bostadens slutpris tack vare detta förväntas bli högre, kan det alltså vara värt att betala ett högre mäklararvode. En annan faktor som påverkar mäklarens provision är hur mycket arbete försäljningen kräver. Mäklararvodets procent är generellt lägre för bostadsrätter än för friköpta villor, parhus och radhus. Detta beror på att mäklarens ansvar och arbetsbörda är större för friköpta fastigheter än för bostadsrätter.

Mäklarens prissättning

Vanligtvis bestämmer varje mäklare sitt eget arvode baserat på bland annat tidigare erfarenhet och genomförda affärer. Det innebär att man får det man betalar för, alltså att den kunskap som potentiellt kan driva upp slutpriset kostar i form av ett högre arvode. Därför kan det å ena sidan löna sig att betala för erfarenhet. Å andra sidan kan en nyutexaminerad mäklare erbjuda sina tjänster till ett lägre pris och på så sätt erbjuda en bra affär för säljaren. Du som kund kan förhandla med mäklaren och lyckas få ned arvodet, du behöver alltså inte acceptera den första offerten. Det finns också olika sorters arvodesmodeller att använda sig av, så se till att vara påläst innan du går in i förhandling.

Vad ingår i mäklararvodet?

När du har begärt in offerter från några olika mäklare, gärna minst tre stycken, är det dags att jämföra dem för att se vad respektive erbjudande innehåller. Mäklarnas erbjuanden kan variera en hel del, men ofta ingår följande tjänster i mäklararvodet:

Fundera på vad du tycker är viktigt att få mäklarens hjälp med och vad du kan avstå. Vissa mäklare erbjuder exempelvis rådgivning för homestyling, har du bra koll på det själv kan det vara värt att välja bort för att få ner priset.