Lägenhetsnummer – vad är det & var hittar man det?
Hitta bästa mäklaren i ditt område Tjänsten är gratis Inga förpliktelser Spara tid & pengar Få högre försäljningspris

Lägenhetsnummer

Alla lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter, har ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer. Lägenhetsnumret beskriver på vilken våning lägenheten ligger och var på våningsplanet den är placerad. I den här artikeln kan du läsa mer om lägenhetsnummer.

Lägenhetsnummer

Vad är lägenhetsnummer?

I Sverige finns ett nationellt lägenhetsregister som Lantmäteriet ansvarar för och som används som ett underlag för forskning och bostadsplanering. Det är kommunernas ansvar att uppdatera registret och det är fastighetsägarnas ansvar att meddela korrekta uppgifter om lägenheterna till kommunen.

Alla lägenheter som delar entré ska ha ett lägenhetsnummer. Ett lägenhetsnummer består av fyra siffror som beskriver var i fastigheten lägenheten finns. De två första siffrorna anger våningsplanet. Entréplanet har siffran 10 och sedan numreras våningsplanen stigande med 11, 12, 13 och så vidare. Våningsplan under entréplanet numreras fallande med 09, 08, 07 och så vidare. De två sista siffrorna anger var på våningsplanet lägenheten är placerad. Numreringen utgår från trappan. Den första lägenheten till vänster om trappan får nummer 01 och sedan fortsätter numreringen medsols. En lägenhet som ligger på andra våningsplanet och som är den tredje lägenheten från trapphuset har alltså lägenhetsnummer 1203.

Tips!

Ska du sälja din bostad? Hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.se

Vad är mitt lägenhetsnummer?

Lägenhetsnumret är en del av lägenhetens adress. Fastighetsägaren ska informera den boende om vilket lägenhetsnummer som lägenheten har. Numret ska även anslås på en synlig plats, till exempel i trapphuset, på lägenhetsdörren eller på postlådan. Den boende kan alltså alltid hitta sitt lägenhetsnummer genom att vända sig till fastighetsägaren. Lägenhetsnumret ska också finnas med i bostadskontraktet. Om fastighetsägaren har frågor om lägenhetsnummer i sina fastigheter ska hen kontakta kommunen eller Lantmäteriet.

Andra beteckningar

Det kan också finnas andra lägenhetsbeteckningar förutom det nationella lägenhetsregistret och lägenhetsnumret. Bostadsrättsföreningar har till exempel egna lägenhetsbeteckningar.

 

FAQ - Lägenhetsnummer

Vad är lägenhetsnummer?

Lägenhetsnummer är ett fyrsiffrigt nummer som visar vilken våning och var på våningen lägenheten ligger. Lägenhetsnumret tillhör adressen.

Hur får jag reda på vilket lägenhetsnummer jag har?

Fastighetsägaren ska informera den boende om vilket lägenhetsnummer som lägenheten har. Numret ska även anslås på en synlig plats, till exempel i trapphuset, på lägenhetsdörren eller på postlådan.

Hur hittar man lägenhetsnummer online?

Lägenhetsnummer hittar du i Lägenhetsregistret.

Vad är mitt lägenhetsnummer?

Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror. Du kan alltid vända dig till fastighetsägaren för att få uppgifter och lägenhetsnummer.

Vad betyder de fyra siffrorna i lägenhetsnumret?

De två första siffrorna anger våningsplanet och de två sista siffrorna anger var på våningsplanet lägenheten är placerad.